Bc. Michaela Chromá

Diplomová práce

Výtvarný projev dětí s narušenou komunikační schopností

Visual Art of childern with the disturbed communication ability
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku dětí s narušenou komunikační schopností a bez narušené komunikační schopnosti. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjistit, zda jsou mezi oběma skupinami rozdíly ve výtvarném vyjádření. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části, kterou tvoří tři kapitoly, jsou shrnuty poznatky o vývoji dítěte v předškolním věku …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on problems of children with lack of communication skills and children without such difficulty. The main aim of the research project is to find out whether there are some distinct differences in these two groups in respect of their art expression. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three chapters that summarize the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vláčilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta