Bc. Petra Kozáková

Diplomová práce

Kreativní motivační aktivity ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ

Creative motivational aktivities in Russian language teaching at the second primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kreativními motivačními aktivitami ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní poznatky o kreativitě, motivaci a učebních stylech. Zabývá se definicí pohybu, hudby, dramatizace a výtvarného umění. Věnuje se významu kreativních motivačních aktivit pro zvládnutí cizího jazyka. Cílem praktické …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the creative motivational activities in Russian language teaching at the second primary school. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the basic knowledge of creativity, motivation and learning styles. It deals with definition of movement, music, drama and art. It discusses the importance of creative motivational activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta