Bc. Lucie Majtnerová

Diplomová práce

Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace vybrané společnosti

The Project of Improvement of Current Situation of Marketing Communication in the Selected Company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zlepšení současného stavu marketingové komunikace digitální agentury PRIA SYSTEM, s.r.o. Jejím cílem tak bylo vytvoření projektu, který povede ke zlepšení marketingové komunikace společnosti směrem k zákazníkům. Diplomová práce se skládá ze tří částí. Cílem teoretické části bylo vypracování literární rešerše z oblasti marketingové komunikace a následné vytvoření teoretických …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on improving a present marketing communication of digital agency PRIA SYSTEM, Ltd. The main aim of thesis was to create the project, which leads to enhance marketing communication of the company towards customers. The diploma thesis consists of three parts. The theoretical part cover literature research concerning the marketing communications field and aims to create theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Majtnerová, Lucie. Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace vybrané společnosti. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe