Mgr. Lenka Kristková

Bachelor's thesis

Hodnotová orientace a postoje dospívajících dětí v pěstounských rodinách v porovnání s dospívajícími v "normálních" rodinách

Value orientation and attitude of adolescents in foster family as compared to adolescents in "standard" family
Abstract:
Bakalářská práce je věnována hodnotové orientaci a postojům dospívajícím v pěstounské rodině a dospívajícím v normální rodině, a jejich porovnání. Teoretická část pojednává o obecném pojetí rodiny, seznamuje se systémem náhradní rodinné péče u nás, a to především se systémem pěstounské péče. Práce umožňuje nahlédnout do historie i současnosti pěstounské péče. Další téma, kterému se věnuje teoretická …more
Abstract:
This dissertation is devoted to value orientation and attitudes of adolescent in foster - family and adolescent in normal family and their comparison. Theoretical part describes family, its functions and introduces the system of alternative family care in Czech republic, especially foster care. Publication makes it possible to peep into history and present of foster care. Next topics are period of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2008
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta