Bc. Barbora Škubalová

Bachelor's thesis

Postoj pedagogů k aktivitám pro rozvoj komunikačních dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku uvedených v publikaci Helping Children to Improve their Communication Skills,Therapeutic Activities for Teachers, Parents and Therapists

Teachers' attitude to activities for improvement of pre-primary and primary children's communication skills stated in publication Helping Children to Improve their Communication Skills,Therapeutic Activities for Teachers, Parents and Therapists
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou postojů pedagogů k aktivitám pro rozvoj komunikačních dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku uvedených v publikaci Helping Children to Improve their Communication Skills, Therapeutic Activities for Teachers, Parents and Therapists. Cílem bakalářské práce je analyzovat postoje k nově přeloženým aktivitám ze zmíněné publikace. Teoretická část se …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with teachers´ attitude to activities for improvement of pre-primary and primary children's communication skills stated in publication Helping Children to Improve their Communication Skills, Therapeutic Activities for Teachers, Parents and Therapists. The main aim is to analyse attitudes to newly translated activities from already mentioned publication. The theoretical part is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Lenhartová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta