Kateřina KOŽÁROVÁ

Bakalářská práce

Analýza postavení zdravotních sester ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociálních služeb

Analysis of position of the nurses in medical facility and the facility of social-service work
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou pracovně ekonomického orgánu zdravotních sester ve  zdravotnickém zařízení a v zařízení sociálních služeb. Úvodní kapitoly jsou věnovány samotnému zdravotnictví, jeho financování a organizaci. V dalších kapitolách jsem se zaměřila na rozdělení zdravotnického personálu, na jeho vzdělávání a na změnu systému vzdělávání a vznik nového oboru  - zdravotnický asistent …více
Abstract:
Bachelor work deal with analysis of the labour economic organ of the nurses in medical facility and the facility of social-service work. Introductory chapters are dedicated to health service, financing of the health service and organization. In next chapters I focus on medical staff, educating and the change of education system and creation of the new medical specialisation. The closing section deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŽÁROVÁ, Kateřina. Analýza postavení zdravotních sester ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociálních služeb. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická