Theses 

Marketingový výzkum pro poznání zákazníka firmy XY – Ing. Veronika Vláčilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Veronika Vláčilová

Bakalářská práce

Marketingový výzkum pro poznání zákazníka firmy XY

Marketing research for recognition of XY customers

Anotace: Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem. Cílem této práce je návrh marketingové strategie pro firmu Camaïeu. První část práce se zabývá teoreticky procesem marketingového výzkumu a výzkumem zákazníků. Druhá část práce je zaměřena na analýzu dotazníkového šetření, specifikaci typického zákazníka, jeho potřeb a požadavků na produkt. Snahou návrhu nové marketingové strategie je dosáhnutí výhod před konkurencí, zvýšení zisků a především získání nových a stálých zákazníků.

Abstract: The bachelor thesis deals with marketing research. The aim of this work is to suggest marketing strategy for the Camaïeu group. The first part of the work deals with the theory of marketing research and with the customer analysis. The second part focuses on the analysis of the survey and defining typical customer, his needs and product requirements. Suggesting a new marketing strategy we aim to achieve competitive advantage, increase profits and in particular to acquire new and regular customers.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, výzkum zákazníků, analýza marketingového prostředí, dotazníkové šetření, marketingová strategie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Mgr. Pavla Ludvíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz