Theses 

Marketingový výzkum pro poznání zákazníka firmy XY – Ing. Veronika Vláčilová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Veronika Vláčilová

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum pro poznání zákazníka firmy XY

Marketing research for recognition of XY customers

Abstract: Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem. Cílem této práce je návrh marketingové strategie pro firmu Camaïeu. První část práce se zabývá teoreticky procesem marketingového výzkumu a výzkumem zákazníků. Druhá část práce je zaměřena na analýzu dotazníkového šetření, specifikaci typického zákazníka, jeho potřeb a požadavků na produkt. Snahou návrhu nové marketingové strategie je dosáhnutí výhod před konkurencí, zvýšení zisků a především získání nových a stálých zákazníků.

Abstract: The bachelor thesis deals with marketing research. The aim of this work is to suggest marketing strategy for the Camaïeu group. The first part of the work deals with the theory of marketing research and with the customer analysis. The second part focuses on the analysis of the survey and defining typical customer, his needs and product requirements. Suggesting a new marketing strategy we aim to achieve competitive advantage, increase profits and in particular to acquire new and regular customers.

Keywords: Marketingový výzkum, výzkum zákazníků, analýza marketingového prostředí, dotazníkové šetření, marketingová strategie

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Jiří Wagner
  • Reader: Mgr. Pavla Ludvíková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 13:09, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz