Mgr. Markéta Plocková

Bachelor's thesis

Experiential learning in Teaching English

Experiential learning in Teaching English
Abstract:
Tato práce se zabývá intenzivními zážitkovými kurzy a jejich spojením s výukou cizích jazyků. Zaměřuje se na intenzivní jazykový kurz Wonderland October 2009 organizovaný ve Fryštáku Katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Teoretická část uvádí základní teoretická východiska zážitkových kurzů včetně komunikativního přístupu, zážitkové pedagogiky, zážitkových …more
Abstract:
This thesis deals with intensive experiential courses in connection to foreign language teaching. It is focused on the Wonderland October 2009 experiential course organised in Fryšták by the Department of English Language and Literature at the Masaryk University Faculty of Education. The theoretical part presents the basic theoretical underpinnings of an experiential language course, including the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta