BcA. Martin Novotný

Bachelor's thesis

Divadlo v Olomouci na konci čtvrt tisíciletí své existence

Theatre in Olomouc at the end of a quarter millennium of existence
Anotácia:
Cílem bakalářské práce Divadlo v Olomouci na konci čtvrt tisíciletí své existence je na základě zjištěných informací potvrdit, nebo popřít fakt, že existence instituce hudebně - dramatického divadla má pozitivní vliv na město Olomouc. V případě potvrzení tohoto faktu by měla iniciovat nejen udržení, ale samotný rozvoj této kulturní instituce. Krajské město Olomouc s více než sto tisíci obyvateli a …viac
Abstract:
The aim of this thesis "Theatre in Olomouc at the End of a Quarter Millennium of Existence" is to confirm or refute the hypothesis that the existence of the musical - dramatic theater has a positive impact on the city of Olomouc. If confirmed, this fact should be publicised and used to support the current development of this cultural institution. The city of Olomouc, with more than one hundred thousand …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Kolegar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/s72l5/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / odbor:
Dramatic Arts / Theatre Management focusing on production management