Marcela MUZIKÁŘOVÁ

Master's thesis

Dítě je dar, máme na něj právo?

Child is gift, do we have a right to it?
Abstract:
Dnešní moderní člověk žije s pocitem, že dítě je samozřejmostí. Pokud páry nemohou dítě mít přirozeným způsobem, mohou tohoto cíle dosáhnout skrze moderní technologie reprodukční medicíny. Diplomová práce se snaží objasnit, proč je dítě dar a jestli je člověk oprávněn si na dítě dělat skutečný nárok i za cenu rizik a obětí, které způsoby reprodukční medicíny přinášejí. První část práce vychází z pramenů …more
Abstract:
Contemporary modern man believes that he or she has the right to a child. If a couple cannot have an offspring in a natural way there is a possibility for them to achieve this goal via modern technology of the reproductive medicine. This thesis tries to explain why to have children is a gift and whether is human given the right to claim to have the children even at the price of risk and sacrifices …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015
Accessible from:: 21. 4. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: ThLic. Vladimír Filo

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MUZIKÁŘOVÁ, Marcela. Dítě je dar, máme na něj právo?. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Master programme / field:
Theology / Christian Education

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses rlho5x rlho5x/2
22/4/2015
Folders
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.