Marcela MUZIKÁŘOVÁ

Master's thesis

Dítě je dar, máme na něj právo?

Child is gift, do we have a right to it?
Anotácia:
Dnešní moderní člověk žije s pocitem, že dítě je samozřejmostí. Pokud páry nemohou dítě mít přirozeným způsobem, mohou tohoto cíle dosáhnout skrze moderní technologie reprodukční medicíny. Diplomová práce se snaží objasnit, proč je dítě dar a jestli je člověk oprávněn si na dítě dělat skutečný nárok i za cenu rizik a obětí, které způsoby reprodukční medicíny přinášejí. První část práce vychází z pramenů …viac
Abstract:
Contemporary modern man believes that he or she has the right to a child. If a couple cannot have an offspring in a natural way there is a possibility for them to achieve this goal via modern technology of the reproductive medicine. This thesis tries to explain why to have children is a gift and whether is human given the right to claim to have the children even at the price of risk and sacrifices …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zverejniť od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: ThLic. Vladimír Filo

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUZIKÁŘOVÁ, Marcela. Dítě je dar, máme na něj právo?. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Master programme / odbor:
Theology / Christian Education

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses rlho5x rlho5x/2
22. 4. 2015
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.