Bc. Dagmar Svobodová

Diplomová práce

Hodnocení bolesti u seniorů po operačním výkonu

Evaluation of pain in the elderly after surgical procedure
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou monitorování a hodnocení bolesti u seniorů po operačním výkonu. Výzkumná část práce je zaměřena na subjektivní hodnocení intenzity pooperační bolesti seniory a na názory seniorů na pozornost, péči a léčbu, která je jejich bolesti po operaci věnována. Cílem práce je zjistit, nakolik je ovlivněna subjektivně vnímaná intenzita pooperační bolesti u seniorů demografickými …více
Abstract:
The diploma paper deals with the monitoring of pain that the elderly patients suffer from following a surgery. The research is focused on the subjective evaluation of the postoperative pain intensity by the elderly patients, and also on their opinions on attention, care and treatment, which are given to them. The aim is to find out how much is the subjective postoperative pain of the elderly patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Alice Onderková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta