Bc. Ekaterina Ovchenkova

Bakalářská práce

Event jako nástroj integrované marketingové komunikace

Event as a tool of integrated marketing communication
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je „Event jako nástroj integrované marketingové komunikace“ bylo zvoleno z důvodu toho, že daná problematika mě velmi zajímá a představuje pro mě nejdůležitější část marketingu. Cílem mé bakalářské práce je návrh event-marketingové kampaně, která má poukázat na skutečnost, že moderní formy komunikace jsou efektivním a přínosným komunikačním nástrojem. A takže osobně vytvořit …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is "Event as a tool of integrated marketing communications" was chosen due to the fact that I'm very interested in the topic and it represents for me the most important part of marketing. The aim of my bachelor thesis is the design of event-marketing campaign, which has pointed out that modern forms of communication are effective and beneficial communication tool. And …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Veronika Machowská, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní