Lucie TOMÁŠKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně

Radiation protection and radioactive waste in nuclear medicin
Abstract:
První část (teoretická) bakalářské práce popisuje radiační ochranu radiačních pracovníků, pacientů a rodinných příslušníků. Vysvětluje, co je ionizující záření, jeho účinky na lidský organismus s následnou ochranou před ním. Na oddělení nukleární medicíny se používají otevřené zářiče (radiofarmaka), která jsou aplikována pacientům. Odpady vzniklé z tohoto procesu se likvidují dle platných zákonů a …more
Abstract:
The first part of the bachelor thesis describes radiation protection of workers, patients and family members. It explains what ionizing radiation is, its impact on human beings and protection against it (shielding). The department of nuclear medicine uses open emitters (radio pharmaceuticals), which are applied to patients. The waste generated from this process is treated according to relevant laws …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Čestmír Berčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMÁŠKOVÁ, Lucie. Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí