Bc. Lenka Bublíková

Diplomová práce

Fonematický sluch u předškolních dětí, jeho analýza a možnosti rozvoje

Phonemic hearing of preschool children, its analysis and development possibilities
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a možnosti rozvoje fonematického sluchu u předškolních dětí. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, tři kapitoly jsou teoretické a čtvrtá kapitola je výzkumným šetřením, ke kterému bylo využito metod smíšeného výzkumu. První kapitola se zaměřuje na psychomotorický i řečový vývoj dítěte v předškolním věku. Druhá kapitola pojednává o významu sluchového vnímání v komunikaci …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the analysis and development possibilities of phonemic hearing of preschool children. The thesis is divided into four chapters, three chapters are theoretical and the fourth chapter is a research, for which mixed methods of research were used. The first chapter is focused on psychomotor and speech development of a pre-school child. The second chapter discusses the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta