Bc. Dušan Ivančo

Bachelor's thesis

Elektronické bankovníctvo a platobné karty ako progresívna forma platobného styku

Electronic banking and payment cards as a progressive form of payment system
Abstract:
IVANČO, Dušan: Electronic banking and credit cards as a progressive form of payment, [Bachelor thesis], Banking Institute College Prague, Foreign University Banska Bystrica; Department of Finance and financial transactions. – Principal advisor: Mgr. Ing. Monika Bacova, PhD. – Banska Bystrica : 2010. s. 1. This work offers a general and practical overview of electronic banking and payment cards. This …viac
Abstract:
IVANČO, Dušan: Elektronické bankovníctvo a platobné karty ako progresívna forma platobného styku, [Bakalárska práca], Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica; Katedra financií a finančných obchodov. – Vedúci práce: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD. – Banská Bystrica : 2010. s. 1. Táto práca ponúka všeobecný a praktický prehľad o elektronickom bankovníctve a platobných …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD.
  • Oponent: Ing. Miroslav Ondrejčo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management