BcA. Martina STIEGLEROVÁ

Diplomová práce

Výpoveď odevu - divadelný kostým

Clothes´ expression - Theatre costume
Abstract:
The core of the work is clothes´ ability of expression - the possibility to communicate very specifically the issue of inner and outer dialogue between people and to disclose their personality and their differences with the textile language. The work emphasises on designating a human being in spite of its absence in the clothing object. Last but not least it is looking for the possibilities of bringing …více
Abstract:
Kľúčom práce je výpovedná hodnota odevu - možnosť špecificky vyjadriť problematiku vonkajšieho i vnútorného dialógu medzi ľuďmi, ich charaktery a odlišnosti za pomoci textilného jazyka. Kladie dôraz na zachytenie človeka v odevnom objekte jeho naznačením napriek jeho absencii. V neposlednej rade sa zaoberá i možnosťami "ožitia" takéhoto objektu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Eliška Nová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STIEGLEROVÁ, Martina. Výpoveď odevu - divadelný kostým. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design