Mgr. Dominika Pýchová

Bakalářská práce

Jednotný vizuální styl - Zemědělské družstvo Velký Beranov

Corporate design - Agricultural cooperative Velký Beranov
Anotace:
Bakalářská práce má uměleckou formu a skládá se ze dvou částí, z praktického výtvarného úkolu a doprovodného textu. Hlavním výstupem je realizovaný úkol z oboru grafického designu. Navrhla jsem jednotný vizuální styl pro Zemědělské družstvo ve Velkém Beranově. Pro družstvo jsem vytvořila logo, navrhla firemní tiskoviny, webové stránky, pracovní oděvy i reklamní předměty. V doprovodném textu se věnuji …více
Abstract:
This bachelor thesis is carried out in an artistic form and is comprised of two parts; a practical visual task and an accompanying text. The major output is an implemented task from the field of graphic design. I designed a corporate design for the Agricultural Cooperative Velký Beranov. I created the logo of the company and designed its corporate stationery, web pages, working clothes and promotional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání