Mgr. Dominika Pýchová

Bachelor's thesis

Jednotný vizuální styl - Zemědělské družstvo Velký Beranov

Corporate design - Agricultural cooperative Velký Beranov
Abstract:
Bakalářská práce má uměleckou formu a skládá se ze dvou částí, z praktického výtvarného úkolu a doprovodného textu. Hlavním výstupem je realizovaný úkol z oboru grafického designu. Navrhla jsem jednotný vizuální styl pro Zemědělské družstvo ve Velkém Beranově. Pro družstvo jsem vytvořila logo, navrhla firemní tiskoviny, webové stránky, pracovní oděvy i reklamní předměty. V doprovodném textu se věnuji …more
Abstract:
This bachelor thesis is carried out in an artistic form and is comprised of two parts; a practical visual task and an accompanying text. The major output is an implemented task from the field of graphic design. I designed a corporate design for the Agricultural Cooperative Velký Beranov. I created the logo of the company and designed its corporate stationery, web pages, working clothes and promotional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání