Bc. Barbora Ondrejková

Diplomová práce

Fenomén Kabinetu múz v Brne

The Phenomenon of Kabinet múz in Brno
Abstract:
This thesis maps the history of Kabinet múz, which was established in 1991 as a home scene to HaDivadlo theater group and focuses on the presence of HaDivadlo, Theatre at 7 and a half and Faculty of Theatre at Janáček Academy of Music and Performing Arts at the premises and also on its current state as a multi-genre music club. Kabinet múz is being analyzed from different viewpoints such as cultural …více
Abstract:
Magisterská diplomová práca mapuje históriu Kabinetu múz, ktorý vznikol v roku 1991 ako domovská scéna HaDivadla. Práca sa zameriava pôsobenie HaDivadla, Divadla v 7 a půl, Divadelní fakulty Janáčkovi akademie múzických umění, ale aj jeho súčasnú podobu ako multižánrový hudobný klub. Na Kabinet múz je nazerané z pohľadu kultúrneho diana, sprievodných podujatí, či interného chodu jednotlivých inštitúcií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta