Josef Svatuška

Diplomová práce

Měření statických a dynamických charakteristik luminoforů

Measurement of Static and Dynamic Charakteristics of Luminophore Materials
Anotace:
Diplomová práce se zabývá základními měřitelnými jevy spojenými s luminofory, pomocí nichž je možné definovat vlastnosti těchto materiálů. Dále jsou zkoumány vodivé polymery, konkrétně polyanilin, který má díky svým znovu objeveným vlastnostem předpoklad pro velké využití. Pro sledování vlastností tohoto polymeru jsou navrženy a zkonstruovány měřící sestavy, které by mohly být použity i pro zkoumání …více
Abstract:
Diploma thesis concerns basic measurable effects connected to luminophores, whereby it is possible to define properties of these materials. Thereinafter conducting polymers are tested, to be specific a polyaniline, which has prospective utilization thanks to its rediscovered properties. Measuring stands are designed and constructed to observe properties of this polymer. These stands may be also used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Jiří Bocheza

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Práce na příbuzné téma