Bc. Renáta Židková

Diplomová práce

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

The Fire Brigade in the Pardubice Region
Anotace:
Teoretická část práce se věnuje obecnému popisu Integrovaného záchranného systému České republiky a dále přibližuje Hasičský záchranný sbor ČR. Dále je v práci uvedena charakteristika mimořádných událostí. Praktická část práce uvádí základní informace o Pardubickém kraji. Následně je představen Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. V této části práce se zabývám popisem činností HZS Pardubického …více
Abstract:
The theoretic part is devoted to a main description of the Integrated Rescue System of the Czech Republic, an additional this part introduces the Fire Rescue Brigade. The work also gives characteristics extraordinary events. The practical part presents basic information about the Pardubice's region. Thereafter is introduced Fire Brigade of the Pardubice region. In this part I focus to description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Židková, Renáta. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu