Bc. Omarova Omarova

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl jako marketingový trend

Healthy lifestyle as a marketing trend
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vlivem marketingu na trendy životního stylu. Zkoumá, jestli jsou tyto dvě témata propojena a do jaké míry. V teoretické části bude kladen důraz na současné výživové trendy a marketing. V praktické časti je provedena analýza marketingových činností společnosti. Dále je provedeno online dotazníkové šetření. Respondenti odpovídali na otázky týkající současných trendu životního …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of marketing on lifestyle trends. It explores whether and to what extent these two themes are conected. The theoretical part will focus on current nutritional trends and marketing. In the practical part is made an analysis of the company's marketing activitie. In addition, is conducted an online questionnaire survey. Respondents answered questions about …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedúci: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní