Bc. Eva Juříčková

Master's thesis

Specifika dobrovolnické činnosti pro seniory v dobrovolnickém centru Adorea Vsetín

The Specifics of Volunteer Work for Seniors in the Volunteer Center Adorea Vsetín
Abstract:
Diplomová práce se zabývá specifiky dobrovolnické pomoci, podpory a péče poskytované seniorům prostřednictvím dobrovolníků organizovaných pod dobrovolnickým centrem Adorea Vsetín. Práce poskytuje obecné informace o dobrovolnictví v základním přehledu. Zmiňuje legislativu, roli dobrovolníka, oblasti dobrovolnictví či vznik novodobého dobrovolnictví v ČR. Zamýšlí se nad potřebami a očekáváním seniorů …more
Abstract:
The thesis is dealing with specifics of voluntary help, assistance and care provided to seniors via volunteers organised by voluntary centre Adorea Vsetín. The thesis gives general information about volunteering in a basic summary. It mentions legislation, the role of the volunteer, areas of volunteering or formation of contemporary voluntary work in Czech Republic. It considers requirements of seniors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Juříčková, Eva. Specifika dobrovolnické činnosti pro seniory v dobrovolnickém centru Adorea Vsetín. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe