Michaela MLČKOVÁ

Bakalářská práce

KOGNITIVNÍ KOMPETENCE VZTAHUJÍCÍ SE K ROMSKÉ MENŠINĚ

Cognitive Skills related to the Roma Minority
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na oblast kompetencí. Teoretická část obsahuje charakteris-tiku kompetencí, popis kognitivní složky kompetencí, dále se věnuje multikulturním kom-petencím, multikulturní výchově a dalším zdrojům, které přispívají k rozvoji kognitivních kompetencí. Na teoretické poznatky navazuje část praktická, která má formu kvantitativní-ho výzkumu a využívá didaktického testu s několika …více
Abstract:
The thesis is focused on the competencies. The theoretical part contains characteristic competencies, a description of the cognitive components of competence, also deals the multicultural competencies, multicultural education and other resources that contribute to the development of cognitive skills. The theoretical knowledge followed by the practical part, which takes the form of quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Jurtíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLČKOVÁ, Michaela. KOGNITIVNÍ KOMPETENCE VZTAHUJÍCÍ SE K ROMSKÉ MENŠINĚ. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika