Bc. Lucie Odehnalová

Diplomová práce

Vznik, průběh a řešení Uruguayské krize roce 2002

The causes, course and solution of the Uruguay Crisis in 2002
Anotace:
Tato diplomové práce „Vznik, průběh a řešení uruguayské krize v roce 2002“ se zabývá klíčovými faktory, které vedly k jejímu vzniku, popisuje samotný průběh událostí v krizovém roce a zaměřuje se na přijatá opatření hospodářské politiky. První kapitola se věnuje stručné ekonomické charakteristice země a jejímu vývoji. Ve druhé kapitole jsou zkoumány klíčové faktory, které ekonomiku učinily zranitelnou …více
Abstract:
The diploma thesis “The causes, course and solution of the Uruguay Crisis” is devoted to key factors that led to its formation, describing the course of events during the crisis and focusing on economic policy measures. The first chapter provides a brief economic characteristics of the country and its historical development. In the second chapter are examined the key factors that have made the economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika