Bc. Barbora TARABOVÁ

Diplomová práce

Screening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestu

Mutagenicity screening of environmental contaminants using SOS Chromotest
Anotace:
Diplomová práce pojednává o výskytu genotoxických látek v životním prostředí a charakterizuje současné přístupy k hodnocení jejich mutagenního účinku pomocí detekčních systémů genotoxicity. Na základě publikovaných výsledků bylo zjištěno, že se v životním prostředí vyskytují jemné prachové částice, těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, včetně karcinogenních PAU a mnoho dalčích sloučenin, které mohou …více
Abstract:
This thesis deals with the occurrence of genotoxic substances in the environment and characterizes the current approaches to the evaluation of mutagenicity of these compounds using genotoxicity detection systems. Based on the published results, it was found that in the environment are present fine particles of airborne dust, heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons , including carcinogenic PAHs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TARABOVÁ, Barbora. Screening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestu. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie