Bc. Alena Škarková

Master's thesis

Frekventovaná témata v oblasti diskriminace osob se zdravotním postižením z pohledu sociálního pracovníka

Frequent topics in the area of discrimination against persons with disabilities in terms of social worker
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem diskriminace osob se zdravotním postižením z pohledu sociálního pracovníka. Cílem této práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jak pomáhající pracovníci využívají při práci s lidmi se zdravotním postižením poznatky o způsobech rozpoznávání a překonávání diskriminace osob se zdravotním postižením?“ Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of discrimination against persons with disabilities from the perspective of a social worker. The aim of this work is to answer the main research question is: "How to help workers use when working with people with disabilities, knowledge of the ways of identifying and overcoming discrimination against people with disabilities?" The thesis is divided into three main parts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií