Eva ŠTEFAŇÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika genderových stereotypů v sociální práci

Problematics of gender stereotypes in social work
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou genderových stereotypů v sociální práci. Její úvodní součástí je popsání důležitých pojmů souvisejících s genderovým tématem. První kapitola obsahuje charakteristiku pojmu gender a jeho historie v kontextu sociální práce. Část kapitoly je také věnována popisu pojmů spojených s genderovou identitou, jako jsou heterosexualita a homosexualita, transgender a intersexualita …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of gender stereotypes in social work. Its introductory part is to describe important gender-related concepts. The first chapter contains the characteristics of gender and its history in the context of social work. Part of the chapter is also devoted to the description of terms associated with gender identity, such as heterosexuality and homosexuality, transgender …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Eva. Problematika genderových stereotypů v sociální práci. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work