Eva ŠTEFAŇÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika genderových stereotypů v sociální práci

Problematics of gender stereotypes in social work
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou genderových stereotypů v sociální práci. Její úvodní součástí je popsání důležitých pojmů souvisejících s genderovým tématem. První kapitola obsahuje charakteristiku pojmu gender a jeho historie v kontextu sociální práce. Část kapitoly je také věnována popisu pojmů spojených s genderovou identitou, jako jsou heterosexualita a homosexualita, transgender a intersexualita …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of gender stereotypes in social work. Its introductory part is to describe important gender-related concepts. The first chapter contains the characteristics of gender and its history in the context of social work. Part of the chapter is also devoted to the description of terms associated with gender identity, such as heterosexuality and homosexuality, transgender …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Eva. Problematika genderových stereotypů v sociální práci. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work