Theses 

Effectivness of Bail-out Measures of IMF in the Countries of Euro Zone Periphery – Bc. Saltanat Abildayeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management v anglickém jazyce

Bc. Saltanat Abildayeva

Bakalářská práce

Effectivness of Bail-out Measures of IMF in the Countries of Euro Zone Periphery

Effectivness of Bail-out Measures of IMF in the Countries of Euro Zone Periphery

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o aktuálních otázkách činnosti Mezinárodního měnového fondu (MMF). Práce popisuje vývoj úkolů a problémů, kterým tato organizace čelí – počínaje pozadím jejího založení v polovině 20. století až po soudobé globální ekonomické a finanční obtíže. Praktická část práce zahrnuje popis záchranných opatření a analýzu jejich účinnosti v jednotlivých zemích na periférii eurozóny. Bakalářská práce také rozlišuje nástroje a metody, které MMF užívá pro dosažení a udržení globální finanční stability.

Abstract: Actual issues of the IMF’s activity are considered in the present Bachelor’s degree work. The Work shows the evolution of the tasks and issues solved by the organization – beginning from the backgrounds of its establishment in the middle of the 20th century and up to global economical and financial problems taking place nowadays. Work’s practical part includes a description of Fund’s bail out measures and their efficiency analysis in individual countries of the euro zone periphery. The Bachelor’s degree work also distinguishes tools and methods used by the IMF to reach and maintain global financial stability.

Keywords: IMF, Articles of Agreement, euro zone periphery, debt crisis, bail out measures, financial assistance, criticism of the IMF, Mezinárodní měnový fond (MMF), články smlouvy, periférie eurozóny, dluhová krize, záchranná opatření, finanční pomoc, kritika MMF

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Oponent: Ing. Bohumil Stádník, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz