Theses 

Tělesná zdatnost studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek – Bc. Jaroslav Hýbl

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jaroslav Hýbl

Bachelor's thesis

Tělesná zdatnost studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek

Physical Fitness in Special Education of Security Bodies Students

Abstract: Ve své bakalářské práci Tělesná zdatnost studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek sem se zaměřil na posouzení zdatnosti studentů z ročníků 2011, 2012 a 2013. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je zpracována teoretická část práce. V druhé části je zpracována praktická část práce. Zdatnost byla naměřena pomocí motorických testů. K testům ruční dynamometrie, skoku dalekého, zachycení tyče a předklonu vsedě sem vytvořil grafy a tabulky. Porovnal sem mezi sebou aritmetické průměry a individuální výkony. Svojí prací mohu poukázat, že nejzdatnější byl ročník 2012.

Abstract: In my bachelor thesis Physical Fitness in Special Education of Security Bodies Students I focused on physical fitness od students from grades 2011, 2012 and 2013. The work is divided into two parts. The first part provides theoretical framework. In the second part is covered the practical part of the work. Physical fitness was measured using motor tests. I created graphs and tables about hand dynamometry, long jump, catching pole and seated forward bend. I compared arithmetic mean and individual performance. I can point that class 2012 was the strongest.

Keywords: Tělesná zdatnost, motorika, pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, motorická výkonnost

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 22:53, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz