Bc. Petr Koťátko

Diplomová práce

Intenzita pohybového zatížení při zápase ve squashi

The intensity of physical effort in the match of squash
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo porovnat intenzitu pohybového zatížení tří skupin hráčů squashe ve věku 20 až 45 let. Na základě naměřených dat srdeční frekvence byla vypočítána průměrná srdeční frekvence a její procentuální zastoupení v jednotlivých zónách intenzity zatížení. Měřením bylo zjištěno, že během modelového utkání ve squashi je průměrná hodnota srdeční frekvence u hráčů rekreační úrovně nejnižší …více
Abstract:
This thesis aims to compare the motion load intensity of three squash player groups in the age from 20 to 45 years. Based on measured heart rate data was counted average heart rate and its percentage in individual zones of intensity loads. By measurement was found out that during a squash game the average heart rate of recreational players is 150,2 plus minus 13,96 beat/min, by the players of third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koťátko, Petr. Intenzita pohybového zatížení při zápase ve squashi. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / zeměpis - tělesná výchova