Bc. Dagmar Hrnčiříková

Bakalářská práce

Odměňování pracovníků podniku a jeho konkrétní aplikace

Remuneration of company workers and its particular application
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá odměňování pracovníků podniku a jeho konkrétními aplikacemi. Popisuje druhy peněžních a nepeněžních odměn a jejich vliv na pracovní výkon a motivaci. Cílem bakalářské práce je popsat současný stav odměňování specifického podniku a dle získaných zkušeností z teoretické části zhodnotit a navrhnout směr jeho dalšího rozvoje. Teoretická část bakalářské práce se zabývá personálním …více
Abstract:
This thesis deals with the remuneration of workers in the company and its specific applications. It describes the types of monetary and non-monetary rewards and their impact on work performance and motivation. The aim of this work is to describe the current status of a specific company and pay according to experience gained from the theoretical part, to evaluate and suggest the direction of its further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Petera
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní