Kamila CHROMKOVÁ

Bachelor's thesis

Alternativní výživové směry vyskytující se u dětí

Alternative nutrition trends occurring in children
Abstract:
Bakalářská práce se věnovala alternativním výživovým směrům vyskytujících se u dětí. Práce byla rozdělena do dvou částí. V teoretické části byly objasněny známé i méně známé alternativní výživové směry. Byly zde popsány pozitiva a negativa alternativního stravování obecně, ale také u jednotlivých skupin dětí a dospívajících. V praktické části byl realizován kvantitativní výzkum formou dotazníkového …more
Abstract:
In my bachelor thesis I dealt with alternative nutritional trends occurring in children. The thesis was divided into two parts. The theoretical part explained well known and less known alternative nutritional trends. There were described positive and negative aspects of alternative diet in general, but also in individual groups of children and adolescents. In the practical part a quantitative research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Karin Petřeková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHROMKOVÁ, Kamila. Alternativní výživové směry vyskytující se u dětí. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / 3-ov-vkz-12