Theses 

Specifika internetového marketingu pro kulturní instituce se zaměřením na obsahový marketing – Mgr. Hana Blahová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Hana Blahová

Diplomová práce

Specifika internetového marketingu pro kulturní instituce se zaměřením na obsahový marketing

The Specifics of Internet Marketing for Cultural Institutions while focusing on Content Marketing

Anotace: V předkládané magisterské diplomové práci „Specifika internetového marketingu pro kulturní instituce se zaměřením na obsahový marketing“ se snažím zjistit, jak se odlišuje marketingový mix neziskových organizací od klasického mixu komerčně zaměřených organizací a jaká jsou jeho specifika v prostředí internetu. V práci se zabývám nástroji marketingového mixu a snažím se odpovědět na otázky, jak mohou neziskové organizace využít ve své propagaci obsahového marketingu na internetu. Zajímat se budu o fenomén influencerů v marketingu a jak ho mohou tyto instituce aplikovat v oblasti Public Relations a budování vztahů se svými zákazníky. V práci se zaměřím obecně na neziskové instituce a to zejména na ty, které poskytují statky a služby z oblasti kultury, a využiji přitom případové studie z oblasti marketingu České televize.

Abstract: The aim of this Master’s thesis “The Specifics of Internet Marketing for Cultural Institutions while focusing on Content Marketing” is to find out how the marketing mix of non-profit organizations differs from the classic marketing mix of profit organizations and also to define its specifics on the Internet. I focus on the levels of marketing mix and try to answer the question how non-profit organizations may apply Content Marketing in their promotion. I also focus on the Influencers phenomenon in marketing and how these institutions can apply it in Public Relations and building customer relationship. In this thesis I focus on non-profit institutions providing especially cultural goods and services. I carry out a case study of the marketing of Czech Television as an example.

Klíčová slova: nezisková organizace, marketingový mix, komunikační mix, internetový marketing, segmentace, cílová skupina, online, internet, sociální média, sociální sítě, budování důvěry, Public Relations, obsahový marketing, inbound marketing, vliv, Word-of-Mouth, influencer, influencer marketing, Česká televize, bloger, youtuber, Facebook, Instagram, YouTube, non-profit organization, marketing mix, marketing communications mix, Internet Marketing, segmentation, target group, social media, social networks, building trust, Content Marketing, influence, Czech Television

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz