BcA. Lucie Prouzová

Diplomová práce

Inspirace vysokoškolským divadlem s přesahem do vlastní praxe v amatérském divadle

Inspiration of univerzity theater and the interference to practice in amateur theater
Anotace:
Diplomová práce mapuje inscenační tvorbu a vývoj divadelního souboru Reverzní dveře a v porovnání s dalšími dvěma vysokoškolskými soubory (The Kinetic Theater, Théâtre de Franche-Comté) popisuje pilíře divadelního souboru, tvořícího postupy kolektivního autorského divadla. Cílem práce je konfrontovat vysokoškolské soubory se souborem venkovského amatérského divadla (Ochotnický divadelní spolek OCHOS …více
Abstract:
The thesis maps the creative process and progression of theater group Reversing door. The theater group Reversing door is compared with other theater groups (The Kinetic Theater, Théâtre de Franche-Comté) and this comparison is describes procedures of collective devising theater. The main object of this thesis is the confrontation of academic theater groups with rural amateurish theater (OCHOS Smiřice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  • Oponent: Mgr. Magdaléna Lípová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/wdf2a/