Bc. Pavel Oškera

Master's thesis

Návrh diskrétní verze algoritmu diferenciální evoluce ve variantě DISH

Discrete Differential Evolution Design for DISH Algorithms
Abstract:
Cílem této práce bylo vytvořit diskrétní variantu diferenciální evoluce ve variantě DISH. V teoretické části je nejprve popsáno, co to jsou evoluční algoritmy a k čemu se využívají. Následně je uvedena základní verze diferenciální evoluce, ze které výsledný algoritmus vychází a postupný vývoj od této základní verze až po verzi DISH. Jelikož diferenciální evoluce i její rozšířené verze jsou určeny pro …more
Abstract:
The goal of this thesis was to create discrete variant of differential evolution in the DISH variant. The theoretical part describes what evolutionary algorithms are and what they are used for. Subsequently, the basic version of the differential evolution, on which the resulting algorithm is based, is described there along with the development from the basic version to the DISH version. Since differential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Adam Viktorin

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Oškera, Pavel. Návrh diskrétní verze algoritmu diferenciální evoluce ve variantě DISH. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies