Aneta Klimešová

Master's thesis

Guerilla marketing jako netradiční forma marketingové komunikace v porovnání s tradičním komunikačním mixem

Guerilla Marketing as a Nontraditional Form of Marketing Communication in comparison with Traditional Communication Mix
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjištění využití guerilla marketingu v České republice a názorů na tuto netradiční formu marketingové komunikace ze strany společností a spotřebitelů v porovnání s názory na budoucnost využití tradičních nástrojů komunikačního mixu. Teoretická část je zaměřena na historii komunikace, prvky komunikačního procesu, tradiční komunikační mix, guerilla marketing a vzájemné porovnání …more
Abstract:
The objective of the diploma thesis is to find out the general utilization of Guerilla Marketing. It focuses particularly on attitudes of companies and customers dealing with this nontraditional form of marketing communication. Finally it compares these attitudes with utilization of traditional forms of Communication Mix. The theoretical part focuses on history of communication, communication process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 11. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Marcela Zamazalová
  • Reader: Václav Stříteský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46591