Ing. Veronika Koželuhová

Bakalářská práce

Personální marketing

Personal Marketing
Anotace:
Předmětem bakalářské práce na téma „Personální marketing“ je vymezení tohoto nového přístupu k řízení lidských zdrojů, a to jak v podobě teoretické charakteristiky opírající se o odborné publikace, tak z pohledu analýzy na konkrétním podniku. V teoretické části je kladen důraz na definování jednotlivých pojmů, včetně rozčlenění personálního marketingu na interní a externí. Praktická část je zaměřena …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis on the theme "Personal Marketing" is the definition of this new approach to managing human resources, both in terms of theoretical characteristics based on specialized publications and analysis from the perspective of a particular company. The theoretical part place the emphasis on defining the various terms, including the breakdown of personal marketing to internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní