Bc. Petra Kusáková

Master's thesis

Přístup sociálních kurátorů k mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení

Social workers' approach to young people who leave residential care
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přístupy sociálních kurátorů k mladým lidem, kteří pro dovršení plnoletosti opouštějí ústavní zařízení. Z pohledu kultury organizace se práce zaměřuje na představy ideálního přístupu sociálních kurátorů k těmto lidem, na charakteristiky, které sociální kurátoři sobě i lidem opouštějícím ústavní zařízení přisuzují, na preference, kterých chtějí sociální kurátoři svou prací …more
Abstract:
The diploma thesis explores social workers’ approach to young people who leave residential care after coming of age. The thesis takes a perspective of institutional culture and looks into the notion of an ideal approach of social workers to these young people, as well as the characteristics that social workers assign to themselves and to clients leaving residential institutional care. The author also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií