Bc. Petra Kusáková

Master's thesis

Přístup sociálních kurátorů k mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení

Social workers' approach to young people who leave residential care
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá přístupy sociálních kurátorů k mladým lidem, kteří pro dovršení plnoletosti opouštějí ústavní zařízení. Z pohledu kultury organizace se práce zaměřuje na představy ideálního přístupu sociálních kurátorů k těmto lidem, na charakteristiky, které sociální kurátoři sobě i lidem opouštějícím ústavní zařízení přisuzují, na preference, kterých chtějí sociální kurátoři svou prací …viac
Abstract:
The diploma thesis explores social workers’ approach to young people who leave residential care after coming of age. The thesis takes a perspective of institutional culture and looks into the notion of an ideal approach of social workers to these young people, as well as the characteristics that social workers assign to themselves and to clients leaving residential institutional care. The author also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií