Bc. Stanislav Kurdík

Master's thesis

Mineralogické a mikrosturní zhodnocení mullitového ostřiva

Mineralogical and microstrustural evaluation of mullite non-platics
Abstract:
Práce je zaměřená na pozorování mullitu v kontextu s žárovzdornými materiály. Cílem je charakterizovat mullitová ostřiva pomocí rentgenové difrakce, optické a elektronové mikroskopie. Pomocí těchto analýz žárovzdorných materiálů a surovin pro výrobu jsou určeny mechanismy vzniku jednotlivých fází. Pro laboratorní přípravu stechiometricky přesných systémů Al2O3-SiO2 je využitá metoda sol-gel. V rámci …more
Abstract:
The work is focused on the observation of mullite in context with refractory materials. The goal is to characterize the mullite grog by x-ray diffraction, optical and electron microscopy. By using these analyses of refractory materials and raw materials for their fabrication are determined the mechanisms of forming the individual phases. For laboratory preparation of accurate stechiometric systems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta