Bc. Lucie Pavlíčková

Master's thesis

Média a moc v kontextu manipulace mas vládnoucími elitami a politickými centry moci v Evropě 20. století

Media and power in the context of mass manipulation by ruling elites and political power centre in Europe during 20th century
Abstract:
Práce Média a moc v kontextu manipulace mas vládnoucími elitami a politických center moci v Evropě 20. století vznikla za účelem nalézt paralely mezi nacistickou propagandou a moderním politickým marketingem v širším historickém, politickém, sociologickém a ekonomickém kontextu. V práci bylo použito kompilace sekundárních zdrojů a komparace takto získaných zjištění. Takto získaný obecný rámec může …more
Abstract:
The thesis Media and power in the context of mass manipulation by ruling elites and political power centre in Europe during 20th century was created to find some parallels between Nazi propaganda and modern political management in wider historical, political, sociological and economical context. The thesis utilized secondary resources compilation and comparison of findings gained this way. Such a general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní