Soňa Valná

Bachelor's thesis

Prevenční program Městské policie Brno pro seniory: "Senior akademie"

The Preventive Programme of Brno Municipal Police for Seniors "Senior Academy"
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématice o prevenčních programech Městské policie Brno se zaměřením na širokou škálu naší veřejnosti. Také je zaměřena na celkové povědomí v oblasti prevence kriminality, dopravy a způsobu jak se mají občané chovat v krizových situacích. Teoretická část bude charakterizována převážně studijním programem pro senio-ry: "Senior akademie", která je zaměřená na prevenci kriminality …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of preventive programs of the Brno Metropolitan Police, which concentrate on a wide range of public. It also focuses on the overall crime prevention, traffic issues and citizens' behavior in crisis situations. The theoretical part will primarily be characterized by the study program "Senior Academy" for seniors. The pro-gram focuses on crime prevention and safety …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015
Accessible from:: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Valná, Soňa. Prevenční program Městské policie Brno pro seniory: "Senior akademie". Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe