Theses 

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody – Bc. Kateřina Tlustá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Tlustá

Bakalářská práce

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product Analysis – Competitive Advantage Source

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroje konkurenční výhody. Vybraným produktem je Natur bujón od společnosti Vitana food service. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části jsou popsány důvody pro volbu tématu, současný stav problematiky a zároveň jsou stanoveny cíle. Druhá část se zabývá teoretickým pohledem na analýzu produktu. Třetí část analyzuje konkrétní produkt, srovnává produkt s konkurenčními ekvivalenty a představuje formy odlišení se od konkurence. Poslední část shrnuje a odpovídá na určené cíle práce.

Abstract: The subject matter of this bachelor’s degree thesis is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is Natur bouillon produced by Vitana, a.s. Food service. The study is divided into four key parts. The first part introduces the reasons for selecting the topic, presents the current situation and the related points at issue, and it sets the goals of this study. The second part explains the theoretical background of product analysis. The third part analyses the specific product, compares the product with competitors´ equivalent products, and introduces the forms of differentiating it from competitors' products. The last part hereof summarizes the topic and responds to the goals set in this study.

Klíčová slova: Analýza produktu, bez přidaného glutamátu, bujón, konkurence, konkurenční produkt, konkurenční výhoda, nabídka, odlišit se, potřeby, požadavky, produktová skupina, očekávání, výrobek, zdravý životní styl.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz