Bc. Ondřej Zela

Diplomová práce

Technická výchova na ZŠ v rámci RVP

Technical education at the elementary school in the RVP
Anotace:
Práce se zabývá technickou výchovou na základních školách, kde je technika pojata v nejširších souvislostech. Dále se práce zabývá didaktikou technické výchovy a její začleněním v Rámcově vzdělávacím programu. Výzkumná část práce je zaměřena na problematiku výukových oborů, jejich četnost a ostatní aspekty spojené s "dílnami" na základních školách.
Abstract:
This diploma thesis is aimed at technical education at upper primary schools. The diploma thesis deals with didactics of technical education and its place in the Framework Education Programme. The research part focuses on the topic of technical disciplines, their representation in education, and other aspects connected with manual working at upper primary schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií