Theses 

Protižidovská legislativa v Protektorátu Čechy a Morava se speciálním zaměřením na předpisy majetkoprávní povahy – Mgr. Vladěna Cíchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Vladěna Cíchová

Diplomová práce

Protižidovská legislativa v Protektorátu Čechy a Morava se speciálním zaměřením na předpisy majetkoprávní povahy

Anti-Jewish Legislation in the Protectorate of Bohemia and Moravia with Special Focus on Property Rights Legislation

Anotace: Diplomová práce „Protižidovská legislativa v Protektorátu Čechy a Morava se speciálním zaměřením na předpisy majetkoprávní povahy“ pojednává o právní perzekuci židovského obyvatelstva na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. Tato práce je členěna na dvě části - část obecnou a část zvláštní. V části obecné se nachází popis historického kontextu, systematika a základní přehled protektorátní protižidovské legislativy. Část zvláštní se věnuje konkrétním případům židovských podniků a procesu jejich arizace.

Abstract: Diploma thesis „Anti-Jewish legislation in the Protectorate of Bohemia and Moravia with special focus on the property rights legislativ“ discusses the legal persecution of the Jewish population of the Protectorate of Bohemia and Moravia in 1939 - 1945. This thesis is divided into two parts - general and special part. In the general part is a description of historical context, structure and basic overview of the Protectorate anti-Jewish legislation. The special part is devoted to particular cases of Jewish businesses and their Aryanization process.

Klíčová slova: antisemitismus, arizace, majetkoprávní předpisy, Protektorát Čechy a Morava, protižidovská legislativa, Židé, anti-semitism, Aryanization, property rights legislation, Protectorate of Bohemia and Moravia, anti-jewish legislation, Jews

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:16, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz