Helena Urbánková

Doctoral thesis

Zavedení a použití metody genomické microarray (array CGH) u hematologických malignit

Array Comparative Genomic Hybridization Studies of Hematological Malignancies
Abstract:
A new molecular cytogenetic method called array CGH, has been recently developed and increasingly used to investigate genetic profiles of malignant disorders. In contrast to conventional CGH using metaphase spreads for hybridization, array CGH employed BAC/PAC or oligonucleotide platforms with a much higher resolution that nowadays reached a fewkb
Abstract:
Nová molekulárně cytogenetická metoda, nazvaná arrayCGH, byla vyvinuta teprve v nedávné době, ale stále více se uplatňuje ve výzkumu molekulárně genetické podstaty maligních onemocnění. Na rozdíl od metody CGH, která detekuje genomické aberace na metafázních chromosomech, dosahuje array CGH využívající k hybridizaci BAC/PAC nebo oligonukleotidových čipů mnohem vyššího rozlišení, až několikkb
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2010
  • Supervisor: Marie Jarošová
  • Reader: Radim Brdička, Petr Kuglík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.